privacy-statement


Privacy statement

De gegevens die u achterlaat op deze website worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. De gegevensuitwisseling op deze website is bovendien versleutel met een SSL-certificaat.

Uw gegevens kunnen verwerkt worden doordat u gebruik maakt van de diensten van vreugdecoach.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van vreugdecoach.nl verstrekt.

Vreugdecoach.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw ip-adres

Waarom vreugdecoach.nl uw gegevens nodig heeft
Vreugdecoach.nl verwerkt uw gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen indien u daar om verzoekt en/of om uw schriftelijk (per post of per e-mail) te kunnen benaderen indien u onverhoopt telefonisch niet benaderd kunt worden.

Daarnaast kan vreugdecoach.nl uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht in het kader van de context van vreugdecoach.nl.

Hoe lang vreugdecoach.nl uw gegevens bewaart
Vreugdecoach.nl bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Vreugdecoach.nl verstrekt uw gegevens alleen aan anderen in het kader van een overeenkomst en met uw toestemming of om te doen aan een wettelijke verplichting.

Top